Palvelut

eResepti

Apteekistamme voit noutaa lääkkeitä sähköisellä lääkemääräyksellä eli eReseptillä. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen ja se tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan. Apteekki toimittaa lääkkeet reseptikeskuksen tietojen perusteella.

Omien reseptitietojen tarkastelu

Jokainen täysi-ikäinen voi tarkastella omia sähköisiä reseptitietojaan Omakanta-nettipalvelun kautta. Sieltä voi mm. katsoa, mitä reseptejä itselle on määrätty, mihin asti reseptit ovat voimassa ja paljonko resepteissä on vielä toimittamattomia lääkkeitä. Palveluun pääsee kirjautumaan pankkitunnuksilla kanta.fi -sivujen kautta.

Pyydämme huomioimaan, että tietosuojasyistä emme pysty antamaan puhelimitse tietoja henkilökohtaisista eResepteistä.

Toisen puolesta asiointi

Jotta joku muu voi hakea lääkkeitä apteekista puolestasi, hänellä täytyy olla mukana potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Näin hän voi todistaa oikeutensa noutaa lääkkeesi. Muihin sähköisen reseptin hoitamiseen liittyviin asioihin tarvitaan allekirjoittamasi kirjallinen suostumus.

Kirjallisella suostumuksella toinen henkilö voi

 • pyytää yhteenvedon käyttämistäsi lääkkeistä
 • selvittää lääkityksesi
 • pyytää mitätöimään sähköisen reseptin, kun et tarvitse lääkettä enää
 • tehdä reseptin uusimispyynnön

Lisätietoja täältä.

 

Reseptien uusiminen

Reseptit ovat voimassa yhden vuoden reseptin kirjoituspäivämäärästä. Apteekkimme kautta on mahdollista jättää reseptin uusimispyyntö lääkärille. Reseptin uusiminen tapahtuu lääkärin aikataulun mukaisesti ja siihen on hyvä varata vähintään kahdeksan päivää. eReseptin uusimispyynnön lähettäminen tapahtuu sähköisesti apteekissa. Kuljetamme myös paperisia reseptejä uusittavaksi Kangasalan keskusterveysasemalle kerran viikossa. Palvelu on maksullinen.

 

Lääkkeiden yhteisvaikutusten seuranta

On mahdollista, että lääkkeillä on ei-toivottuja yhteisvaikutuksia keskenään. Keskittämällä lääkeostosi apteekkiimme parannat lääkitysturvallisuuttasi, sillä käytössämme on yhteisvaikutusten seurantaohjelma, joka mahdollistaa sekä kokonaislääkityksen seuraamisen että yhteisvaikutusten havaitsemisen.

 

Lääkkeiden annosjakelu

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta lääkkeiden annosjakeluun. Annospussipalvelu eli lääkkeiden annosjakelu sopii henkilöille, joilla on käytössään paljon lääkkeitä tai lääkkeitä otetaan useita kertoja vuorokauden aikana. Annospussipalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Palveluun sisältyy myös lääkityksen tarkistus. Annosjakelu vähentää lääkehävikkiä ja usein myös pienentää lääkemenoja.

Kysy lisätietoja palvelusta apteekistamme. Palvelu on maksullinen.

 

Lääkejätteet

Vanhentuneet lääkkeet tulee toimittaa apteekkiin hävitettäväksi eikä niitä pidä käyttää. Lääkkeet ovat ongelmajätettä, joten niitä ei niitä saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kotitaloudet voivat tuoda veloituksetta vanhentuneet lääkkeet apteekkiin asianmukaisesti hävitettäviksi.

Palauta lääkejätteet näin

 • Tabletit, kapselit, voiteet ja nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan.
 • Jodipitoiset lääkkeet (esim. Jodix, Betadine) erillään muusta lääkejätteestä.
 • Elohopeakuumemittarit erillään. Särkynyt mittari tiiviissä paketissa, kuten lasitölkissä.
 • Ruiskut ja neulat erillään läpäisemättömässä pakkauksessa, esimerkiksi lasipurkissa.
 • Mainitse apteekissa, jos lääkejäte sisältään sytostaatteja, jodia, elohopeaa tai ruiskuja ja neuloja.

Katso tästä vielä tarkemmat Ohjeet lääkejätteiden hävityksestä.

 

Lääkkeenoton muistutuspalvelu

Apteekin lääkemuistuttajan tarkoituksena on vähentää lääkkeiden oton unohduksia ja tuoda varmuutta lääkehoidon onnistumiseen. Palvelusta hyötyvät etenkin paljon lääkkeitä käyttävät iäkkäät ja heitä hoitavat omaiset, lääkityksestään itsenäisesti huolehtivat lapset ja nuoret, sekä kaikki, joiden tulee muistaa ottaa lääkkeensä useita kertoja päivässä tai esimerkiksi joka toinen päivä. Maksullinen palvelu. Lue lisää palvelusta.

 

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelu edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille. Maksullinen palvelu. Lue lisää palvelusta.

 

Diabetesyhdyshenkilö

Apteekkimme diabetesyhdyshenkilö on perehtynyt diabetekseen ja sen lääkehoitoon. Voit kääntyä hänen puoleensa diabetekseen ja sen lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä.

 

Astmayhdyshenkilö

Apteekkimme astmayhdyshenkilö on perehtynyt astmaan ja sen lääkehoitoon. Hänen puoleensa voit kääntyä astmaan, sen lääkehoitoon sekä inhalaatiotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Sydänyhdyshenkilö

Apteekkimme sydänyhdyshenkilö on perehtynyt sydän- ja verisuonisairauksiin sekä niiden lääkehoitoihin.  Hänen kanssaan voit keskustella lääkehoitosi toteutumisesta sekä  terveellisistä elämäntavoista, jotka vaikuttavat hoitosi onnistumiseen.

 

Työpaikkakassat

Työpaikkakassan jäsenenä saat reseptilääkkeesi oman työpaikkakassasi korvausperusteiden mukaisesti joko veloituksetta tai kassan määrittämän omavastuuosuuden mukaisesti. Lisätietoja korvausperusteista saat omasta työpaikkakassastasi. Mikäli listasta ei löydy omaa sairauskassaasi, ota ystävällisesti yhteyttä apteekkiin.

Apteekillamme on sopimus seuraavien työpaikkakassojen kanssa:

 • Enerkemin vakuutuskassa
 • Kelloportin sairauskassa
 • Koneen toimihenkilöiden vakuutuskassa
 • Koneen työntekijöiden vakuutuskassa
 • Lentokonetehtaan sairauskassa
 • Lokomon sairauskassa
 • Lokomon eläkeläisten sairauskassa
 • Nokian kumiväen sairauskassa
 • Raflatacin sairauskassa
 • Repolan toimihenkilöiden sairauskassa
 • Rollikan sairauskassa
 • Sirius sairauskassa
 • Tamfeltin sairauskassa
 • Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa
 • Tradekan sairauskassa
 • Walkian sairauskassa